Про медичне страхування подорожуючихОсоби, які подають документи на національну візу у польських консульських установах повинні надати документ, який підтверджує наявність медичного страхування в Польщі або медичного страхування з мінімальною сумою страхового покриття 30 000 євро. Строк дії страхування не може бути коротшим за період перебування іноземця на території Польщі та мусить забезбечувати усі витрати, які можуть виникати під час перебування у зв’язку з терміновою потребою поверненняз медичних причин, надання медичної допомоги, невідкладного шпіталізування, або у зв’язку зі смертю, в якому страхувальник зобов’язується покрити надані застрахованій особі кошти для оплати медичних послуг безпосередньо для закладу, що надає ці послуги. Вимоги, що стосуються медичного страхування подорожуючих, зазначені в Законі про іноземців від 12 грудня 2013 р.

Дбаючи про безпеку застрахованих осіб, які звертаються за візами, польські консульські установи в Україні будуть приймати лише такі страхові медичні поліси, які забезпечуватимуть повну відповідальність страхувальника у межах суми страхового покриття і надання послуг, зазначених у полісі.

Терміновою потребою повернення з медичних причин, надання медичної допомоги, невідкладного шпіталізування, або у зв’язку зі смертю

У випадку, якщо страхування не буде відповідати вищезазначеним вимогам, консул матиме підстави відмовити у наданні візи.

Інформація з сайту Візового центру

ТИПИ ДОГОВОРІВ З РОБОТОДАВЦЕМ

Кожна людина, яка планує їхати працювати в Польщу, повинна розуміти, що легально працювати в цій країні можна лише за певних умов:

 • потрібно мати робочу візу або ж працювати по біометричному паспорту з відповідним дозволом та правом на роботу.
 • необхідно підписати з працедавцем договір. Працедавець у свою чергу повинен зареєструвати всі потрібні документи та подбати про перерахування податків і необхідних страхових внесків.

У Польщі найбільш поширеними формами працевлаштування є три типи договорів:

 • трудовий договір (пол.: umowa o pracę), який регулюється Трудовим кодексом.
 • договір доручення (пол.: umowa zlecenia);
 • договір підряду (пол.: umowa o dzieło).

Який тип договору обрати, залежить від запропонованої роботи і вашої особистої ситуації.


Трудовий договір

Це найкраща форма працевлаштування працівника з точки зору гарантій та соціальної захищеності.
Трудовий договір гарантує:

 • оплачувані вихідні, відпустки, лікарняний,
 • зарахування стажу роботи,
 • чітко визначену кількість годин і додаткову зарплату за понаднормову роботу,
 • чіткі принципи звільнення з роботи,
 • гарантовану мінімальну заробітну плату.

Працівник на трудовому договорі має також і обов’язки:

 • виконувати розпорядження працедавця,
 • працювати у визначеному працедавцем місці,
 • звільнятися з роботи у встановлені Кодексом праці терміни,
 • проходити медичну комісію та навчання з безпеки праці.

Як правило, перший трудовий договір підписується на випробувальний термін – не більше ніж на 3 місяці. Після цього зазвичай укладається договір на обмежений термін. Працедавець може підписати такий документ лише тричі – сумарно не довше ніж на 33 місяці (з 2016 року). Наступний договір повинен бути на необмежений час.

У випадку коли працівник довго не може виконувати роботу (наприклад, іде у відпустку по догляду за дитиною), працедавець має право знайти йому тимчасову заміну та підписати з тимчасовим працівником договір про заміщення. Дія такого документа закінчується, коли постійний працівник повертається на роботу. Інколи працедавець підписує з працівником трудовий договір на виконання конкретного завдання. Документ втрачає чинність, коли завдання виконано.

Трудовий договір обов’язково має містити інформацію про тип контракту – umowa o pracę, дату укладення, місце виконання, винагороду за працю, посаду, функції, обов’язки, робочий час, дату початку роботи. Якщо остання в договорі не вказана, вважається, що початком праці є день підписання договору.

Заробітна плата брутто (пол.: brutto) – сума без відрахування податків і соціальних внесків.

Зарплата нетто (пол.: netto) – сума після відрахування податків і внесків на страхування.

Оскільки у випадку працевлаштування за трудовим договором працівник і працедавець оплачують усі соціальні й медичні внески, кошти працевлаштування такого працівника дуже високі. Власне тому працедавці неохоче підписують зазначений тип умови та пропонують працівникові більш дешеві цивільно-правові договори.


Договір доручення

Більшість українців, що працюють у Польщі, працевлаштовані на підставі умови доручення.

Такий договір підписується, коли працедавець не планує наймати працівника за трудовою умовою, але для нього важливе виконання певних дій чи досягнення чітко поставлених завдань. Договір доручення – це договір старанної діяльності, або договір процесу. У випадку таких документів доцільно говорити не про працівника та працедавця, а про виконавця та замовника.

Основні риси договору доручення:

 • Окреслює виконання певної роботи у визначений термін і оплату.
 • Відсутність прямого підпорядкування працедавцю. Підрядник сам встановлює графік роботи, але водночас замовник може давати вказівки, а також визначати тимчасові рамки для виконання роботи.
 • Можна вказати місце і час виконання роботи, але це необов’язково, більше враховується факт виконання роботи.
 • Добровільна форма договору.
 • Обидві сторони можуть розірвати договір у будь-який момент.
 • Відсутність гарантованого мінімального рівня винагороди.
 • Замовник не зобов’язаний надавати відпустку, вихідну допомогу, заробітну плату під час хвороби, а також жодні інші додаткові пільги.
 • Період зайнятості не зараховується до загального робочого стажу.
 • Усі суперечки між замовником і виконавцем розглядаються в цивільному суді.

До 2015 року договір доручення був більш дешевшим для працедавця, ніж трудовий договір. Він не передбачає обов’язку сплачувати лікарняні внески. Це в свою чергу означає, що виконавець не отримає грошей у випадку хвороби, хіба що за нього будуть сплачуватися добровільні внески. З 2016 року, коли набули чинності зміни до законодавства, кошти такого працівника будуть нижчими лише за певних умов.


Договір підряду

Другий поширений вид цивільно-правового договору – договір підряду (пол.: umowa o dzieło) – умова про виконання конкретного замовлення. Метою роботи є чітко окреслений результат, який повинен мати принаймні частково матеріальний характер.

За зроблену роботу виконавець отримує винагороду. В договорі зазвичай вказується термін виконання підряду. Підрядний несе відповідальність за ефективність своєї роботи.

Особа, яка виконує роботу виключно на підставі договору підряду, не підлягає обов’язковому медичному та соціальному забезпеченню. Винятком є ситуація, коли такий договір був укладений із роботодавцем, з яким працівник підписав одночасно трудовий договір.

Через відсутність обов’язку сплачувати страхові внески, цей вид договору є найбільш вигідним для працедавця-замовника. Для виконавця-працівника він також є найбільш вигідним за умови, що в нього є інша робота, а договір підряду є додатковим джерелом доходу. Якщо предметом умови є авторський продукт, то ви також заплатите менше податку, оскільки з нього відрахується кошт виконання договору.

КОНСУЛЬСТВА

Генеральне консульство України в Варшаві

Warszawa Konsulat Generalny Ukrainy w Warszawie
al. Jana Chrystiana Szucha 7
00-580 Warszawa

Tel.: +4822 – 625 — 0127
Fax: +4822 – 629 — 9576
E-mail: konsulat@ukraine-emb.pl


Генеральне консульство України в Кракові

Kraków Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
al. Beliny-Prazmowskiego 4
31-514 Kraków

Tel.: +4812 – 429 – 6066
Fax: +4812 – 429 – 2936
E-mail: kons@plk.internetdsl.pl


Генеральне консульство України в Гданьску

Gdańsk Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku
ul. Chrzanowskiego 60 A
80-278 Gdańsk

Tel.: +4858 – 346 — 0690
Fax: +4858 – 346 — 0707
E-mail: kgu@kgu.internetdsl.pl


Генеральне консульство України в Любліні

Lublin Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
ul. Kunickiego 24
20-417 Lublin

Tel.: +4881 – 531 — 8889
E-mail: gc_pll@mfa.gov.ua


Генеральне консульство України в Жешуві

Rzeszów Konsulat Ukrainy w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 15
35-016 Rzeszówbr>

Tel.: +4817 – 850 — 0949
Fax: +4817 – 862 — 2124
E-mail: rzeszow@ukraine-emb.pl


ЩО ДОЗВОЛЕНО, А ЩО ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕВОЗИТИ ЧЕРЕЗ ПОЛЬСЬКИЙ КОРДОН

Людей, які їдуть в Польщу з метою праці або по інших потребах цікавить, що ж можна брати з собою, щоб перетнути кордон без проблем. Відповідно до законодавства Польщі, ми склали орієнтовний перелік:

Документи

При перетині кордону Ви обов’язково повинні мати:

 • закордонний біометричний паспорт або ж звичайний закордонний паспорт з діючою візою
 • запрошення від іноземного роботодавця
 • страховий поліс
 • квиток на транспортний засіб, на якому ви збираєтеся перетинати кордон.

Грошові кошти

Митна служба наділена правом перевірки пасажира, його багажу і транспортного засобу. Якщо ви не знаєте, скільки грошей брати з собою в Польщу на роботу то, коли мова йде про ввезення валюти на територію, враховуйте, що згідно Митним Правил Польщі, можна провозити через кордон грошову суму без декларування до 10 000 євро. В іншій валюті сума повинна бути еквівалента цієї. Якщо грошова сума перевищує встановлений ліміт, то слід заповнювати відповідну валютну декларацію. У Польщі, як і в деяких країнах Європейського Союзу, закон застосовується до транзитних туристам і до тих, хто хоче переїхати внутрішню кордон ЄС.

Техніка

У сусідню державу можна провозити - ноутбук, смартфон, фотоапарат, а також планшет. Перерахована техніка не підлягає декларуванню, їли вона призначена для особистого використання. Якщо ви везете більше однієї одиниці або ж упаковану техніку, то працівники митної служби можуть поцікавитися, для чого саме це потрібно. Відповідно, вам потрібно буде її задекларувати щоб уникнути подвійного оподаткування. Відзначимо, що не обкладаються податком товари, вартість (загальна) яких становить 500 євро та вага 50 кг. Тому, якщо ви ще не визначилися, що брати з собою при переїзді в Польщі, то враховуйте ті норми, які встановлені законодавством, щоб уникнути штрафів і інших покарань.

Ліки

Якщо говорити про те, що потрібно брати з собою в Польщу, то, в першу чергу, це лікарські препарати. Адже складно собі уявити будь-яку поїздку без аптечки. У перелік дозволених лікарських засобів, входять препарати, які призначені для особистого вживання. Простіше кажучи, можна провозити ліки: болезаспокійливе, жарознижуюче, різні препарати від ГРВІ, захворювань шлунково-кишкового тракту і т.д. На спеціальні лікарські препарати потрібно при собі мати рецепт від лікаря. Законом встановлено заборону на ввезення наркотичних препаратів та психотропних (сюди входять і седативні) коштів.

Продукти

При виникненні питань, що з їжі брати до Польщі, необхідно чітко знати, які продукти дозволені для ввезення на територію, а на які введена заборона. Так, відповідно, з Митними Правилами країни можна брати з собою:

 • фрукти і овочі (свіжі) по 5 кг;
 • дитяче харчування - до 20 кг;
 • рибні продукти (риба повинна бути без потрухів) - до 20 кг;

До заборонених продуктів належать:

 • продукти молочні;
 • м'ясні вироби;
 • консерви.

Можна провозити:

 • міцний алкоголь - не більш 1 літра на людину;
 • алкоголь середньої міцності (виняток - вино і пиво) - не більше 2 літрів
 • пиво - до 16 л;
 • вино - до 4 л
 • сигарети - не більше 2-х пачок (40 штук);
 • сигари - не більше ніж 10 штук.

Необхідно пам'ятати, що даної категорії товарів працівники митної служби приділяють пильну увагу. Отже, якщо ви вирішили скласти, що брати з собою в Польщу (список), то даний фактор необхідно враховувати, адже в разі перевищення ліміту, з вас покладено відповідно до законодавства, штраф, а в гіршому випадку, анулювання візи терміном на 5 років .

Тварини

На територію Польщі, як і всіх країн ЄС, можна ввозити не більш як 5 тварин, на які потрібні спеціальні документи з наявністю відміток про щеплення. Враховуйте, що провозити тварин можливо тільки у встановлених для цього пунктах.

Інші речі

Що можна взяти в дорогу за кордон - питання, яке цікавить кожного, хто вирішив поїхати в Польщу, і дане питання щодо цінних речей дуже актуальне. Отже, цінні речі можна провозити без обкладання податками на суму до 300 євро. Кількість рослин (декоративних) не повинно бути більше 50 штук.

Що взяти з собою до Польщі взимку

Якщо ви ставите питанням, що взяти з собою в Польщу взимку, то слід відразу ж подбати про теплих речах. Який одяг брати до Польщі в зимовий період - це складне завдання, адже слід підібрати гардероб так, щоб не замерзнути. Дуже актуальні взимку будуть лікарські засоби. Також, не забудьте засоби особистої гігієни та рушники.

Заборонено ввозити:

 • Наркотичні речовини.
 • Зброя.
 • Токсичні і хімічні продукти.
 • Рослини і тварини, які знаходяться під загрозою зникнення.
 • Старовинні речі (без відповідних документів).
 • Порнографічні матеріали.
loader